Pwy ydy Harry?

“EDRYCHWN YMLAEN AT EICH CROESAWU YMA!”

Chwiliwch
​drwy’r bwydlenni

AR AGOR :

Cysylltu

Dod o hyd inni

Harry's Bistro

Henllys, Biwmares, Ynys Môn  LL58 8HU
Ffôn: 01248 812 976  |  Ffacs:  01248 812 976
E-bost:
enquiries@harrysbistro.com

Pwy oedd yr Harry lledrithiol y cafodd y bwyty ei enw ganddo?  Mae enwi Harry wedi dod yn dipyn o draddodiad, ac os medrwch chi gynnig rhywun sydd heb ei ystyried cyn hyn, byddem wrth ein bodd!

O nos Mercher tan nos Sadwrn: o 6 o’r gloch ymlaen  |  Cinio Dydd Sul: o 12.00 hanner dydd

Wrth gyrraedd Biwmares o gyfeiriad Pont Menai, ewch ar hyd Stryd y Castell ynghanol y dref, gan basio’r Castell ar y chwith.  Gyrrwch allan o’r dref gyda’r môr ar y dde.  


Cymerwch y ffordd gyntaf ar y chwith, ac yna’r chwith eto, gan ddilyn y ffordd i fyny’r rhiw i gyfeiriad Plas Henllys - mae arwydd yno.  Ar gopa’r rhiw, bydd mynedfa’r Stad ar y dde, gydag arwydd yn dweud Henllys Hall.


Gyrrwch ymlaen heibio’r cwrs golff ac adeilad y clwb ar y chwith nes cyrraedd y plasty.  Ewch ymlaen heibio’r ffynnon at dalcen yr adeilad, cyn troi i’r dde, a pharcio gan edrych i gyfeiriad y cwrs golff.  Fe welwch fynedfa Harry’s  yn adeilad y Plas - tua’r canol.

HARRY’S BISTRO, BIWMARES - LLE MAE BWYD DA AR GAEL