Anghenion dietegol

Grwpiau neu Achlysuron

HARRY’S BISTRO, BIWMARES - LLE MAE BWYD DA AR GAEL

Pwy ydy Harry?

Gallwn ddarparu ar gyfer unrhyw anghenion dietegol.  Rhowch wybod inni beth sydd ei angen wrth neilltuo lle, a byddwn yn barod iawn i’ch bodloni trwy fod yn hyblyg gyda’n bwydlenni.

“EDRYCHWN YMLAEN AT EICH CROESAWU YMA!”

Mae’r bwyty’n lle gwych ar gyfer achlysuron preifat neu giniawau clybiau, cymdeithasau neu grwpiau.  Ein bwriad ydy gwneud digwyddiadau o’r fath yn arbennig, ond nid yn orffurfiol.


Mae’r ystafelloedd o faintioli sy’n caniatáu hyblygrwydd - boed hynny ar gyfer ciniawau busnes neu achlysuron ar gyfer teulu neu ffrindiau.  Gallwn osod y byrddau’n unigol neu eu rhoi at ei gilydd yn ôl y galw.


Gall Simon baratoi bwydlen arbennig, cinio penodol, neu ginio bwffe, a gallwn drefnu i gyfarfod anghenion neilltuol fel cacennau dathlu neu bwdinau moethus.

Neilltuo bwrdd

AR AGOR :

O nos Mercher tan nos Sadwrn: o 6 o’r gloch ymlaen  |  Cinio Dydd Sul: o 12.00 hanner dydd

Pwy oedd yr Harry lledrithiol y cafodd y bwyty ei enw ganddo?  Mae enwi Harry wedi dod yn dipyn o draddodiad, ac os medrwch chi gynnig rhywun sydd heb ei ystyried cyn hyn, byddem wrth ein bodd!

Chwiliwch
​drwy’r bwydlenni

Awgrymwn eich bod yn neilltuo bwrdd ymlaen llaw cyn dod draw i fwyta, yn arbennig pan fydd hi’n gyfnod prysur neu yn ystod gwyliau.


Ffôn:

01248 812 976
E-bost:

enquiries@harrysbistro.com